1

Ishan Kishan

2

Virat Kohli

3

Rohit Sharma

4

Babar Azam

5

S YADAV

6

R Jadeja

7

H PANDYA

8

S KHAN

9

J BUMRAH

10

S AFRIDI

11

M SHAMI